Calendar Creştin Ortodox – Sinaxar

IANUARIE (31 zile) ziua 10 ore, noaptea 14 ore
1L(†) Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului; †) Sf. Ier. Vasile cel Mare, arhiep. Cezareei Capadociei și mama sa Sf. Emilia (Tedeum – Anul Nou)
2MÎnainte-prăznuirea Botezului Domnului; Sf. Ier. Silvestru, ep. Romei; Sf. Cuv. Serafim de Sarov;
3MSf. Prooroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie (Harți)
4JSoborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist din Siciliei; Sf. Cuv. Apolinaria; Sf. Cuv. Nichifor cel Lepros;
5VSf. Mc. Teopempt și Teonas; Sf. Cuv. Sinclitichia (Ajunul Botezului Domnului) (Post negru)
6S(†) Botezul Domnului (Boboteaza – Dumnezeiasca Arătare)
7D† Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului
Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului); Ap. Fapte XIX, 1-8; Efeseni IV, 7-13; Ev. Ioan I, 29-34; Matei IV, 12-17; glas 6, voscr. 9
8LSf. Cuv. Gheorghe Hozevitul; Sf. Cuv. Domnica
9MSf. Mc. Polieuct; Sf. Ier. Petru, ep. Sevastiei
10MSf. Ier. Grigorie, ep. Nyssei; †) Sf. Cuv. Antipa de la Calapodești; Sf. Ier. Dometian, ep. Melitenei; (Post)
11J† Sf. Cuv. Teodosie, începătorul vieții călugărești de obște din Palestina; Sf. Cuv. Vitalie
12VSf. Mc. Tatiana diaconița și Eutasia (Post)
13S† Sf. Mc. Ermil și Stratonic; Sf. Ier. Iacob, ep. din Nisibe; (Sâmbăta după Botezul Domnului)
14DOdovania praznicului Botezului Domnului; Sf. Cuv. Mc. din Sinai și Rait; Sf. Nina, luminătoarea Georgiei;
Duminica a XXIX-a după Rusalii (a celor 10 leproși); Ap. Coloseni I, 12-18; Ev. Luca XVII, 12-19; glas 7, voscr. 10
15LSf. Cuv. Pavel Tebeul și Ioan Colibașul
16MCinstirea lanțului Sf. Ap. Petru; Sf. Mc. Danact citețul
17M†) Sf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel nou de la Veria (Dezlegare la ulei și vin)
18J† Sf. Ier. Atanasie și Chiril, arhiep. Alexandriei
19VSf. Cuv. Macarie cel Mare și Macarie Alexandrinul;Sf. Ier. Marcu, mitr. Efesului; Sf. Mc. Eufrasia (Post)
20S†) Sf. Cuv. Eftimie cel Mare; Sf. Mc. Eusebiu, In, Pin și Rim;
21DSf. Cuv. Maxim Mărt.; Sf. Mc. Neofit; Sf. Mc. Agnia din Roma
Duminica a XXXII-a după Rusalii (a lui Zaheu); Ap. I Timotei I, 9-15; Ev. Luca XIX, 1-10; glas 8, voscr. 11
22LSf. Ap. Timotei; Sf. Cuv. Mc. Anastasie Persul
23MSf. Sfințit Mc. Clement, ep. Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel; Sf. Părinți de la Sinodul al VI-lea Ecumenic
24MSf. Cuv. Xenia din Roma; Sf. Xenia din Sankt Petersburg (Tedeum – Ziua Unirii Principatelor Române) (Post)
25J†) Sf. Ier. Grigorie Teologul, arhiep. Constantinopolului; †) Sf. Ier. Bretanion, ep. Tomisului
26V†) Sf. Ier. Iosif cel Milostiv, mitr. Moldovei; Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie și Ioan (Post)
27S† Aducerea moaștelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur; Sf. Marciana, împ.
28DSf. Cuv. Efrem Sirul, Isaac Sirul, Paladie și Iacob Sihastrul
Duminica a XIV-a după Rusalii (Pilda nunții fiului de împărat); Ap. II Corinteni I, 21-24; II, 1-4; Ev. Matei XXII, 1-14; glas 1, voscr. 1
29LAducerea moaștelor Sf. Sfințit Mc. Ignatie Teoforul; Sf. Mc. Filotei
30M†) Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur; Sf. Sfințit Mc. Ipolit, ep. Romei
Sursa: www.noutati-ortodoxe.ro
FEBRUARIE (29 zile) ziua 11 ore, noaptea 13 ore
1JÎnainte-prăznuirea Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Trifon; Sf. Mc. Perpetua și Felicitas
2V(†) Întâmpinarea Domnului (Stratenia); Evrei VII, 7-17 (Utrenie: Luca II, 25-32) (Dezlegare la pește)
3SSf. și Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu; Sf. Proorociță Ana
4DSf. Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. Sfințit Mc. Avramie
Duminica a XV-a după Rusalii (Cea mai mare poruncă din Lege); Ap. II Corinteni IV, 6-15; Ev. Matei XXII, 35-46; glas 2, voscr. 2
5LSf. Mc. Agata și Teodula
6MSf. Ier. Vucol, ep. Smirnei și Fotie, patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Varsanufie cel Mare și Ioan din Gaza
7MSf. Ier. Partenie, ep. Lampsacului; Sf. Cuv. Luca din Elada (Post)
8JSf. M. Mc. Teodor Stratilat; Sf. Proroc Zaharia
9VOdovania Praznicului Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Nichifor (Post)
10S†) Sf. Sfințit Mc. Haralambie; Sf. Mc. Valentina
11DSf. Sfințit Mc. Vlasie, ep. Sevastiei; Sf. Teodora, împ.
Duminica a XVI-a după Rusalii (Pilda talanților); Ap. II Corinteni VI, 1-10; Ev. Matei XXV, 14-30; glas 3, voscr. 3
12LSf. Ier. Meletie, arhiep. Antiohiei celei Mari; Sf. Mc. Hristea
13MSf. Cuv. Martinian; Sf. Ap. și Mc. Acvila și soția sa, Priscila; Sf. Ier. Evloghie, patr. Alexandriei
14MSf. Cuv. Auxenție, Maron și Avraam (Post)
15JSf. Ap. Onisim; Sf. Mc. Maior
16VSf. Mc. Pamfil preotul și Valent diaconul; Sf. Ier. Flavian, arhiep. Constantinopolului (Post)
17SSf. M. Mc. Teodor Tiron; Sf. Mariamna; Sf. Împ. Marcian și Pulheria
18DSf. Ier. Leon cel Mare, ep. Romei
Duminica a XVII-a după Rusalii (a Cananeencii); Ap. II Corinteni VI, 16-18; VII, 1; Ev. Matei XV, 21-28; glas 4, voscr. 4
19LSf. Ap. Arhip, Filimon și soția sa, Apfia
20MSf. Ier. Leon, ep. Cataniei; Sf. Cuv. Visarion
21MSf. Cuv. Timotei; Sf. Ier. Eustatie, arhiep. Antiohiei (Post)
22JAflarea moaștelor Sf. Mc. din Constantinopol
23VSf. Sfințit Mc. Policarp, ep. Smirnei; Sf. Cuv. Gorgonia (Post)
24S† Întâia și a doua aflare a Capului Sf. Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului
25DSf. Ier. Tarasie, patr. Constantinopolului (Începutul Triodului)
Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameșului și Fariseului); Ap. II Timotei III, 10-15; Ev. Luca XVIII, 10-14; glas 5, voscr. 5
26LSf. Ier. Porfirie, ep. Gazei; Sf. Mc. Fotini Samarineanca
27MSf. Cuv. Mărt. Procopie și Talaleu
28MSf. Cuv. Vasile Mărt. (Harți)
29J†) Sf. Cuv. Ioan Casian Romanul și Gherman din Dobrogea
Sursa: www.noutati-ortodoxe.ro
MARTIE (31 zile) ziua 12 ore, noaptea 12 ore
1VSf. Cuv. Mc. Evdochia; Sf. Cuv. Domnina (Harți)
2SSf. Sfințit Mc. Teodot, ep. Chiriniei; Sf. Mc. Isihie
3DSf. Mc. Eutropie, Cleonic și Vasilisc
Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Întoarcerii Fiului Risipitor); Ap. I Corinteni VI, 12-20; Ev. Luca XV, 11-32; glas 6, voscr. 6
4LSf. Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel și sora sa, Iuliana
5MSf. Mc. Conon din Isauria și Conon Grădinarul; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul
6MSf. 42 de Mc. din Amoreea; Aflarea Sfintei Cruci (Post)
7JSf. Sfințiți Mc. Vasilevs, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor și Elpidie, ep. din Herson; Sf. Sfințit Mc. Efrem, ep. Tomisului
8VSf. Ier. Mărt. Teofilact, ep. Nicomidiei (Post)
9S† Sf. 40 de Mc. din Sevastia (Pomenirea morților – Moșii de iarnă)
10DSf. Mc. Codrat, Ciprian, Dionisie și cei împreună cu ei
Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a Lăsatului sec de carne); Ap. I Corinteni VIII, 8-13; IX, 1-2; Ev. Matei XXV, 31-46; glas 7, voscr. 7
11LSf. Ier. Sofronie, patr. Ierusalimului
12MSf. Cuv. Teofan Mărt. Sf. Ier. Grigorie Dialogul, ep. Romei; Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog
13MAducerea moaștelor Sf. Ier. Nichifor, patr. Constantinopolului (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lactate și pește)
14JSf. Cuv. Benedict de Nursia; Sf. Sfințit Mc. Alexandru, pr. din Pidna
15VSf. Mc. Agapie și Plisie, Timolau (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lactate și pește)
16SSf. Mc. Sabin Egipteanul; Sf. Cuv. Hristodul din Patmos (Sâmbăta Sf. Cuvioși)
17DSf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu
Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a Lăsatului sec de brânză); Ap. Romani XIII, 11-14; XIV, 1-4; Ev. Matei VI, 14-21; glas 8, voscr. 8
18LSf. Ier. Chiril, arhiep. Ierusalimului (Canonul cel Mare, partea I) (Începutul Postului Sfintelor Paști) (Zi aliturgică) (Numai seara, pâine și apă)
19MSf. Mc. Hrisant și Daria, Claudiu și Ilaria; Sf. Mc. Marian diac. (Canonul cel Mare, partea a II-a) (Zi aliturgică) (Numai seara, pâine și apă)
20MSf. Cuv. Mc. uciși în M. Sf. Sava cel Sfințit (Canonul cel Mare, partea a III-a) (Post)
21JSf. Ier. Iacob Mărt.; Sf. Cuv. Serapion; (Canonul cel Mare, partea a IV-a) (Post)
22VSf. Sfințit Mc. Vasile, pr. din Ancira; Sf. Mc. Drosida, fiica împ. Traian (Post)
23SSf. Cuv. Mc. Nicon și cei 199 ucenici ai lui (Sâmbăta Sf. Teodor – Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin)
24DÎnainte-prăznuirea Bunei Vestiri; Sf. Ier. Artemon, ep. Seleuciei (Dezlegare la ulei și vin)
Duminica I din Post (a Ortodoxiei; Chemarea lui Filip și a lui Natanael); Ap. Evrei XI, 24-26; 32-40; Ev. Ioan I, 43-51; glas 1, voscr. 9
25L(†) Buna Vestire (Blagoveștenia) (Dezlegare la pește)
26MOdovania Praznicului Bunei Vestiri; Soborul Sf. Arh. Gavriil; Sf. Mc. Montanus, pr. și soția sa, Maxima; Sf. 26 de Mc. din Goția/Dacia (Post)
27MSf. Mc. Matrona din Tesalonic; Sf. Mc. Filit și Lidia, soția sa, cu cei 4 fii ai lor (Post)
28JSf. Cuv. Ilarion cel Nou, eg. Pelechitului; Sf. Cuv. Ștefan, făcătorul de minuni (Post)
29VSf. Sfințiți Mc. Marcu, ep. Aretuselor și Chiril diac.; Sf. Mc. Iona și Varahisie; Sf. Ier. Diadoh, episcopul Foticeei (Post)
30SSf. Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Cuv. Euvula, mama Sf. Pantelimon (Sâmbăta a II-a din Post – Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin)
31DSf. Sfințit Mc. Ipatie, ep. Gangrei; Sf. Mc. Veniamin, diac. (Dezlegare la ulei și vin)
Duminica a II-a din Post (a Sf. Ier. Grigorie Palama; Vindecarea slăbănogului din Capernaum; Iisus – Păstorul cel bun); Ap. Evrei I, 10-14; II, 1-3; VII, 26-28; VIII, 1-2; Ev. Marcu II, 1-12; Ioan X, 9-16; glas 2, voscr. 10
Sursa: www.noutati-ortodoxe.ro
APRILIE (30 zile) ziua 13 ore, noaptea 11 ore
1LSf. Cuv. Maria Egipteanca; Sf. Cuv. Macarie Mărt.; Sf. Mc. Gherontie; Sf. Varsanufie de la Optina (Post)
2MSf. Cuv. Tit, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Amfian și Edesie (Post)
3MSf. Cuv. Nichita Mărt. și Ilirie (Post)
4JSf. Cuv. Iosif Imnograful, Gheorghe din Maleon și Zosima (Post)
5VSf. Mc. Victorin și cei împreună cu el; Sf. Mc. Teodul și Agatopod (Post)
6S† Sf. Sfințit Mc. Irineu, ep. de Sirmium; Sf. Ier. Eutihie, patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Grigorie Sinaitul și Platonida (Sâmbăta a III-a din Post – Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin)
7DSf. Mc. Caliopie; Sf. Ier. Gheorghe Mărt., ep. Mitilenei (Dezlegare la ulei și vin)
Duminica a III-a din Post (a Sf. Cruci; Luarea crucii și urmarea lui Hristos); Ap. Evrei IV, 14-16; V, 1-6; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 3, voscr. 11
8LSf. Ap. Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit și Ermis; Sf. Ier. Celestin, ep. Romei (Post)
9MSf. Mc. Eupsihie din Cezareea Capadociei; Sf. Cuv. Vadim (Post)
10MSf. Mc. Terentie, Pompei, African, Maxim și Dima (Post)
11J†) Sf. Ier. Calinic de la Cernica, ep. Râmnicului; Sf. Sfințit Mc. Antipa, ep. Pergamului Asiei (Dezlegare la ulei și vin)
12V†) Sf. Mc. Sava de la Buzău; Sf. Ier. Vasile Mărt., ep. Pariei (Dezlegare la ulei și vin)
13SSf. Sfințit Mc. Artemon; Sf. Mc. Elefterie Persul (Sâmbăta a IV-a din Post – Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin)
14D†) Sf. Ier. Pahomie de la Gledin, ep. Romanului; Sf. Ier. Martin Mărt., ep. Romei; Sf. Mc. Tomaida (Dezlegare la ulei și vin)
Duminica a IV-a din Post (a Sf. Cuv. Ioan Scărarul; Vindecarea fiului lunatic; Predica de pe munte – Fericirile); Ap. Evrei VI, 13-20; Efeseni V, 8-19; Ev. Marcu IX, 17-32; Matei IV, 25; V, 1-12; glas 4, voscr. 1
15LSf. Ap. Aristarh, Pud și Trofim; Sf. Mc. Crescent (Post)
16MSf. Mc. fecioare Agapia, Irina și Hionia (Post)
17MSf. Sfințit Mc. Simeon, ep. Persiei (Denia Canonului cel Mare) (Post)
18JSf. Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul (Dezlegare la ulei și vin)
19VSf. Cuv. Ioan de la Lavra Veche; Sf. Sfințit Mc. Pafnutie (Denia Acatistului Bunei Vestiri) (Post)
20S† Sf. Ier. Teotim, ep. Tomisului; Sf. Cuv. Teodor Trihina (Sâmbăta a V-a din Post – Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin)
21DSf. Sfințit Mc. Ianuarie, ep. de Benevent; Sf. Mc. Teodor din Perga; Sf. Mc. Alexandra, împ. (Dezlegare la ulei și vin)
Duminica a V-a din Post (a Sf. Cuv. Maria Egipteanca; Prevestirea Patimilor; Cererea fiilor lui Zevedeu; Pocăința femeii păcătoase); Ap. Evrei IX, 11-14; Galateni III, 23-29; Ev. Marcu X, 32-45; Luca VII, 36-50; glas 5, voscr. 2
22LSf. Ier. Teodor Sicheotul, ep. Anastasiopolei (Post)
23M†) Sf. M. Mc. Gheorghe, Purtătorul de biruință; Sf. Mc. Valerie (Dezlegare la ulei și vin)
24M†) Sf. Ier. Mărt. Ilie Iorest, Sava Brancovici și Simion Ștefan, mitr. TransilvanieiSf. Ier. Iosif Mărt. din MaramureșSf. Mc. Pasicrat și Valentin; Sf. Cuv. Elisabeta (Dezlegare la ulei și vin)
25JSf. Ap. și Ev. Marcu; †) Sf. Cuv. Vasile de la Poiana Mărului (Dezlegare la ulei și vin)
26VSf. Sfințit Mc. Vasilevs, ep. Amasiei; Sf. Cuv. Glafira; † Sf. Mc. Chiril, Chindeu și Tasie din Axiopolis (Cernavodă) (Post)
27SSf. Sfințit Mc. Simeon, ruda Domnului, ep. Ierusalimului (Sâmbăta lui Lazăr – Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei și vin)
28D(Denia Sf. și Marii Luni) (Dezlegare la pește)
(†) Intrarea Domnului în Ierusalim (Duminica a VI-a din Post – a Floriilor); Ap. Filipeni IV, 4-9; Ev. Ioan XII, 1-18
29LSf. și Marea Luni; Sf. 9 Mc. din Cizic; Sf. Cuv. Memnon, făcătorul de minuni (Denia Sf. și Marii Marți) (Numai seara, pâine și apă)
30MSf. și Marea Marți; Sf. Ap. Iacob al lui Zevedeu, fratele Sf. Ap. și Ev. Ioan; Sf. Ier. Donat, ep. Evriei (Denia Sf. și Marii Miercuri) (Numai seara, pâine și apă)
Sursa: www.noutati-ortodoxe.ro
MAI (31 zile) ziua 14 ore, noaptea 10 ore
1MSf. și Marea Miercuri; Sf. Prooroc Ieremia; Sf. Cuv. Mc. Eftimie, Ignatie și Acachie; Sf. Cuv. Isidora (Denia Sf. și Marii Joi) (Numai seara, pâine și apă)
2JSf. și Marea Joi; Aducerea moaștelor Sf. Ier. Atanasie cel Mare în Constantinopol; †) Sf. Ier. Atanasie al III-lea (Patelarie), patr. Constantinopolului (Slujba lui se va săvârși luni, a doua zi de Paști); Sf. Matrona din Moscova (Denia celor 12 Evanghelii, a Sf. și Marii Vineri) (Dezlegare la ulei și vin)
3VSf. și Marea Vineri – Scoaterea Sf. Aer; †) Sf. Cuv. Irodion de la Lainici (Slujba lui se va săvârși marti, a treia zi de Paști); Sf. Mc. Timotei și soția sa, Mavra (Denia Prohodului Domnului, a Sf. și Marii Sâmbete) (Zi aliturgică) (Post negru)
4SSf. și Marea Sâmbătă; Sf. Mc. Pelaghia; Sf. Cuv. Monica, mama Fer. Augustin (Dezlegare la ulei și vin)
5D
(†) Învierea Domnului (Sfintele Paști); Ap. Fapte I, 1-8; Ev. Ioan I, 1-17
6L(†) A doua zi de Paști
7M(†) A treia zi de Paști
8M†) Sf. Ap. și Ev. Ioan Teologul; Sf. Cuv. Arsenie cel Mare (Harți)
9JSf. Prooroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor; Aducerea moaștelor Sf. Ier. Nicolae la Bari
10V†) Izvorul Tămăduirii; †) Cinstirea Sf. Ic. a M. D. „Siriaca” de la M. Ghighiu; Sf. Ap. Simon Zilotul (Harți)
11SSf. Sfințit Mc. Mochie pr.;Sf. Ier. Metodie și Sf. Cuv. Chiril, luminătorii slavilor
12D†) Sf. Mc. Ioan Valahul; Sf. Ier. Epifanie, arhiep. Ciprului și Gherman, patriarhul Constantinopolului
Duminica a II-a după Paști (a Sf. Ap. Toma); Ap. Fapte V, 12-20; Ev. Ioan XX, 19-31; glas 1, voscr. 1
13LSf. Mc. Glicheria; Sf. Cuv. Serghie Mărt.
14MSf. Mc. Isidor din Hios; Sf. Sfințit Mc. Terapont, ep. Ciprului;
15MSf. Cuv. Pahomie cel Mare; †) Sf. Ier. Iacob Putneanul, mitr. Moldovei (Dezlegare la pește)
16JSf. Cuv. Teodor cel Sfințit; †) Sf. Cuv. Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei
17VSf. Ap. Andronic și soția sa, Iunia; Sf. Cuv. Nectarie și Teofan (Dezlegare la pește)
18SSf. Mc. Petru, Dionisie și Paulin
19DSf. Mc. Patrichie, ep. Prusei
Duminica a III-a după Paști (a Mironosițelor); Ap. Fapte VI, 1-7; Ev. Marcu XV, 43-47; XVI, 1-8; glas 2, voscr. 4
20LSf. Mc. Talaleu; Sf. Cuv. Talasie; Sf. Lidia din Filipi
21M†) Sf. Împ., întocmai cu ap., Constantin și mama sa, Elena
22MSf. Mc. Vasilisc și Marcel; Sf. Părinți de la Sinodul al II-lea Ecumenic (Dezlegare la pește)
23JSf. Ier. Mihail Mărt., ep. Sinadei; Sf. Mironosiță Maria lui Cleopa
24VSf. Cuv. Simeon cel din Muntele Minunat (Dezlegare la pește)
25S† A treia aflare a capului Sf. Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului
26DSf. Ap. Carp și Alfeu; Sf. Mc. Averchie și Elena
Duminica a IV-a după Paști (Vindecarea slăbănogului de la Vitezda); Ap. Fapte IX, 32-42; Ev. Ioan V, 1-15; glas 3, voscr. 5
27LSf. Mc. Iuliu Veteranul; Sf. Sfințiți Mc. Eladie și Terapont, ep. Sardei; Sf. Mărt. Ioan Rusul
28MSf. Ier. Eutihiei, ep. Melitinei și Nichita, ep. Calcedonului
29MÎnjumătățirea praznicului Cincizecimii; Sf. Mc. Teodosia, fecioara; Sf. Sfințit Mc. Olivian (Dezlegare la pește)
30JSf. Cuv. Isaachie Mărt. și Varlaam
31VSf. Mc. Ermie, Eusebiu și Haralambie (Dezlegare la pește)
Sursa: www.noutati-ortodoxe.ro
IUNIE (30 zile) ziua 15 ore, noaptea 9 ore
1SSf. Iustin Martirul și Filosoful și cei impreună cu ei
2D†) Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; Sf. Ier. Nichifor, patr. Constantinopolului
Duminica a V-a după Paști (a Samarinencei); Ap. Fapte XI, 19-30; Ev. Ioan IV, 5-42; glas 4, voscr. 7
3LSf. Mc. Luchilian, Ipatie și Paula fecioara
4M†) Sf. Mc. Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel; Sf. Ier. Mitrofan, patr. Constantinopolului; Sf. Mironosițe Maria și Marta, surorile Dreptului Lazăr
5MOdovania Înjumătățirii praznicului Cincizecimii; Sf. Sfințit Mc. Dorotei, ep. Tirului; Sf. Mc. Apolon și Leonid (Dezlegare la pește)
6JSf. Cuv. Ilarion cel Nou, eg. M. Dalmaților; Sf. Cuv. Visarion
7VSf. Sfințit Mc. Teodot, ep. Ancirei; Sf. Mc. Zenaida (Dezlegare la pește)
8S† Sf. Mc. Nicandru și Marcian; Aducerea moaștelor Sf. M. Mc. Teodor Stratilat
9DSf. Ier. Chiril, arhiep. Alexandriei
Duminica a VI-a după Paști (Vindecarea orbului din naștere); Ap. Fapte XVI, 16-34; Ev. Ioan IX, 1-38; glas 5, voscr. 8
10LSf. Mc. Alexandru și Antonina; Sf. Sfințit Mc. Timotei, ep. Prusiei
11MSf. Ap. Bartolomeu și Barnaba; Sf. Ier. Luca, arhiep. Crimeei; Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului Axion Estin
12MOdovania praznicului Învierii Domnului; Sf. Cuv. Onufrie cel Mare și Petru Atonitul (Dezlegare la pește)
13J(†) Înălțarea Domnului (Ispasul)
14VSf. Prooroc Elisei; Sf. Ier. Metodie Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului (Dezlegare la pește)
15SSf. Prooroc Amos; † Sf. Mc. Isihie; Fer. Augustin și Ieronim
16D†) Sf. Ier. Martir Neofit Cretanul, mitropolitul Țării Româneti; Sf. Ier. Tihon, ep. Amatundei; Sf. Sfințit Mc. Marcu, ep. Apoloniadei
Duminica a VII-a după Paști (a Sf. Părinți de la Sinodul I Ecumenic; Rugăciunea lui Iisus); Ap. Fapte XX, 16-18; 28-36; Ev. Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 10
17LSf. Mc. Manuil, Savel, Ismail, Inochentie și Felix
18MSf. Mc. Leontie, Ipatie și Teodul; Sf. Cuv. Erasm
19MSf. Ap. Iuda, ruda Domnului; Sf. Cuv. Paisie cel Mare (Dezlegare la pește)
20JSf. Sfințit Mc. Metodie, ep. Patarelor; Sf. Ier. Calist, patr. Constantinopolului
21VOdovania praznicului Înălțării Domnului; Sf. Mc. Iulian din Tars și Afrodisie (Dezlegare la pește)
22S†) Sf. Ier. Grigorie Dascălul, mitr. Țării Românești; Sf. Sfințit Mc. Eusebiu, ep. Samosatei (Pomenirea morților – Moșii de vară)
23D
Duminica a VIII-a după Paști; (†) Pogorârea Sf. Duh (Cincizecimea sau Rusaliile); Ap. Fapte II, 1-11; Ev. Ioan VII, 37-53; VIII, 12
24L(†) Sf. Treime; (†) Nașterea Sf. Proroc Ioan Botezătorul (Sânzienele); † Aducerea moaștelor Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; † Sf. Ier. Niceta de Remesiana (Începutul Postului Sf. Ap. Petru și Pavel(Dezlegare la pește)
25MSf. M. Mc. Fevronia; Sf. Mc. Orentie și frații săi; Sf. Mc. Livia (Dezlegare la ulei și vin)
26MSf. Cuv. David din Tesalonic; Sf. Ier. Ioan, ep. Goției (Post)
27JSf. Cuv. Samson, primitorul de străini; Sf. Mironosiță Ioana (Dezlegare la ulei și vin)
28VAducerea moaștelor Sf. Mc. Doctori fără de arginți Chir și Ioan; Sf. Mc. Papias (Post)
29S(†) Sf. Ap. Petru și Pavel; Odovania praznicului Pogorârii Sf. Duh
30D† Soborul Sf. 12 Ap.; †) Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeț
Duminica I după Rusalii (a Tuturor Sfinților; Urmarea lui Hristos); Ap. Evrei XI, 33-40; XII, 1-2; Ev. Matei X, 32-35; 37-38; XIX, 27-30; glas 8, voscr. 1
Sursa: www.noutati-ortodoxe.ro
IULIE (31 zile) ziua 14 ore, noaptea 10 ore
1L†) Sf. Ier. Leontie de la Rădăuți; Sf. Mc. Doctori fără de arginți, Cosma și Damian, cei din Roma
2MAșezarea veșmântului Născătoarei de Dumnezeu în biserica Vlaherne; †) Sf. Voievod Ștefan cel Mare; Sf. Ier. Iuvenalie, patr. Ierusalimului; Sf. Ier. Ioan Maximovici
3MSf. Mc. Iachint; Sf. Ier. Anatolie, patr. Constantinopolului (Post)
4JSf. Ier. Andrei, arhiep. Cretei; Sf. Cuv. Marta
5V† Sf. Cuv. Atanasie Atonitul; Sf. Cuv. Lampadie (Post)
6SSf. Cuv. Sisoe cel Mare; Sf. Mc. Lucia din Roma
7D†)Sf. M. Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Toma din Maleon; Sf. Mc. Evanghel
Duminica a II-a după Rusalii (a Sf. Români; Chemarea primilor Apostoli; Lumina faptelor bune și mărturisirea lui Hristos); Ap. Romani II, 10-16; Ev. Matei IV, 18-23; glas 1, voscr. 2
8LSf. M. Mc. Procopie și mama sa, Teodosia; †) Sf. Mc. Epictet preotul și Astion monahul
9M†) Cinstirea Ic. Maicii Domnului „Îndrumătoarea” de la M. Neamț; Sf. Sfințiți Mc. Pangratie, ep. Tavromeniei
10MSf. 45 de Mc. din Nicopolea Armeniei (Post)
11JSf. M. Mc. Eufimia; Sf. Olga, cea întocmai cu Ap. și luminătoarea Rusiei
12V†) Cinstirea Ic. Maicii Domnului „Prodromița” de la Muntele Athos; Sf. Mc. Proclu și Ilarie; Cuv. Mihai Maleinul; Sf. Veronica; Sf. Cuv. Paisie Aghioritul (Dezlegare la pește)
13S† Aducerea moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București; Soborul Sf. Arh. Gavriil; Sf. Cuv. Ștefan Savaitul; Sf. Cuv. Sara
14DSf. Ap. Achila; Sf. Mc. Iust și Iraclie; Sf. Cuv. Nicodim Aghioritul
Duminica a III-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic; Despre grijile vieții, Rugăciunea lui Iisus); Ap. Romani V, 1-10; Tit III, 8-15; Ev. Matei VI, 22-23; Ioan XVII, 1-13; glas 2, voscr. 3
15LSf. Mc. Chiric și Iulita; Sf. Vladimir, luminătorul Rusiei
16MSf. Sfințit Mc. Atinoghen cu cei 10 ucenici ai săi; Sf. Mc. Iulia
17MSf. M. Mc. Marina; Sf. Ier. Eufrasie, ep. Ionopolei (Dezlegare la ulei și vin)
18J†) Sf. Mc. Emilian de la Durostorum (Ostrov); Sf. Cuv. Pamvo
19VSf. Cuv. Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare; Sf. Cuv. Die; Aflarea moaștelor Sf. Cuv. Serafim de Sarov (Post)
20S†) Sf. Slăvitul Prooroc Ilie Tesviteanul
21DSf. Cuv. Simeon și Ioan Pustnicul; Sf. Prooroc Iezechiel; †) Sf. Cuv. Rafail și Partenie, de la Agapia Veche
Duminica a IV-a după Rusalii (Vindecarea slugii sutașului); Ap. Romani VI, 18-23; Ev. Matei VIII, 5-13; glas 3, voscr. 4
22LSf. Mironosiță, întocmai cu Ap., Maria Magdalena; Sf. Cuv. Mc. Marcela
23MAducerea Moaștelor Sf. Sfințit Mc. Foca; Sf. Mc. Apolinarie, Vitalie și Valeria
24MSf. M. Mc. Hristina; Sf. Mc. Ermoghen (Post)
25JAdormirea Sf. Ana, mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu; Sf. Părinți de la Sinodul al V-lea Ecumenic; Sf. Cuv. Eupraxia și Olimpiada
26VSf. Sfințit Mc. Ermolae; Sf. Mc. Cuv. Paraschevi din Roma; †) Sf. Cuv. Ioanichie cel Nou de la Muscel (Argeș) (Post)
27S† Sf. M. Mc. și Tămăduitor Pantelimon
28DSf. Ap. și diac. Prohor, Nicanor, Timon și Parmena; Sf. Cuv. Pavel de la Xiropotamu
Duminica a V-a după Rusalii (Vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadarei); Ap. Romani X, 1-10; Ev. Matei VIII, 28-34; IX, 1; glas 4, voscr. 5
29LSf. Mc. Calinic, Veniamin și Mamant; Sf. Mc. Teodota cu fiii săi
30MSf. Ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic; Sf. Mc. Valentin, ep. Umbriei (Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului)
31MÎnainte-prăznuirea scoaterii Sf. Cruci; Sf. și Dreptul Evdochim; Sf. și Dreptul Iosif din Arimateea (Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului(Post)
Sursa: www.noutati-ortodoxe.ro
AUGUST (31 zile) ziua 13 ore, noaptea 11 ore
1JScoaterea Sf. Cruci; Sf. 7 frați Mc. Macabei (Dezlegare la ulei și vin)
2VAducerea moaștelor Sf. Întâi Mc. și Arhid. Ștefan; Dreptul Gamaliel; Binecredinciosul Împ. Iustinian cel Mare (Post)
3SSf. Cuv. Isaachie, Dalmat și Faust; Sf. Mironosiță Salomeea; Sf. Cuv. Teodora din Tesalonic (Dezlegare la ulei și vin)
4DSf. 7 tineri din Efes; Sf. Mc. Tatuil (Dezlegare la ulei și vin)
Duminica a VI-a după Rusalii (Vindecarea slăbănogului din Capernaum); Ap. Romani XII, 6-14; Ev. Matei IX, 1-8; glas 5, voscr. 6
5LÎnainte-prăznuirea Schimbării la Față a Domnului†) Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamț; Sf. Mc. Evsignie; Sf. Nona, mama Sf. Ier. Grigorie Teologul; Sf. Ier. Fabian, ep. Romei (Post)
6M(†) Schimbarea la Față a Domnului (Pobrejenia) (Dezlegare la pește)
7M†) Sf. Cuv. Teodora de la Sihla†) Sf. Cuv. Pafnutie – Pârvu Zugravul; Sf. Cuv. Mc. Dometie Persul; Sf. Sfințit Mc. Narcis, arhep. Ierusalimului; Sf. Cuv. Nicanor (Post)
8JSf. Ier. Emilian Mărt., ep. Cizicului și Miron, ep. Cretei (Post)
9VSf. Ap. Matia; Sf. 10 Mc. Mărt. pentru icoana lui Hristos (Post)
10SSf. Mc. Laurențiu, arhid.; Sf. Sfințit Mc. Xist, ep. Romei; Sf. Mc. Ipolit (Dezlegare la ulei și vin)
11D†) Sf. Ier. Nifon, patr. Constantinopolului; Sf. M. Mc. Evplu, arhid. (Dezlegare la ulei și vin)
Duminica a VII-a după Rusalii (Vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum); Ap. Romani XV, 1-7; Ev. Matei IX, 27-35; Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 7
12LSf. Mc. Fotie și Anichit (Post)
13MOdovania praznicului Schimbării la Față a Domnului; Mutarea moaștelor Sf. Cuv. Maxim Mărt.; Sf. Cuv. Dorotei și Dositei (Post)
14MÎnainte-prăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sf. Prooroc Miheia (Prohodul M. D.) (Post)
15J(†) Adormirea Maicii Domnului
16VAducerea Sf. Mahrame a Domnului din Edesa la Constantinopol; †) Sf. Martiri Brâncoveni: Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi: Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și sfetnicul Ianache†) Sf. Cuv. Iosif de la Văratec; Sf. Mc. Diomid (Post)
17S†) Sf. Gheorghe Pelerinul; Sf. Mc. Miron pr., Straton și Ciprian
18DSf. Mc. Flor și Lavru
Duminica a VIII-a după Rusalii (Înmulțirea pâinilor); Ap. I Corinteni I, 10-17; Ev. Matei XIV, 14-22; glas 7, voscr. 8
19LSf. Mc. Andrei Stratilat, Timotei, Agapie și Tecla
20MSf. Prooroc Samuel; Sf. Mc. Sever, Eliodor și Teoharie
21MSf. Ap. Tadeu; Sf. Mc. Vasa, cu fiii ei; † Sf. Mc. Donat diac., Romul pr., Silvan diac. și Venust (Post)
22JSf. Mc. Agatonic și cei îmtruna cu ei
23VOdovania praznicului Adormirii Maicii Domnului; † Sf. Mc. Lup; Sf. Sfințit Mc. Irineu, ep. de Lugdunum (Lyon) (Post)
24SSf. Sfințit Mc. Eutihie; Sf. Mc. Tation
25DAducerea moaștelor Sf. Ap. Bartolomeu; Sf. Ap. Tit
Duminica a IX-a după Rusalii (Umblarea pe mare – potolirea furtunii); Ap. I Corinteni III, 9-17; Ev. Matei XIV, 22-34; glas 8, voscr. 9
26LSf. Mc. Adrian și Natalia, soția sa
27MSf. Cuv. Pimen cel Mare; Sf. Mc. Fanurie; Sf. Ier. Osie, ep. Cordobei
28MSf. Cuv. Moise Etiopianul; Dreptul Iezechia (Post)
29J(†) Tăierea Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Fapte XIII, 25-33 (Post)
30V†) Sf. Ier. Varlaam, mitr. Moldovei și Ioan de la Râșca și Secu, ep. Romanului; Sf. Ier. Ioan, Pavel cel Nou și Alexandru, patr. Constantinopolului (Post)
31SAșezarea în raclă a cinstitului brâu al Maicii Domnului
Sursa: www.noutati-ortodoxe.ro
SEPTEMBRIE (30 zile) ziua 12 ore, noaptea 12 ore
1D† Începutul anului bisericesc; † Sf. Cuv. Dionisie Exiguul (cel Smerit); Sf. Cuv. Simeon Stâlpnicul (Tedeum – Anul Nou bisericesc)
Duminica a X-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului); Ap. I Corinteni IV, 9-16; Ev. Matei XVII, 14-23; glas 1, voscr. 10
2LSf. Mc. Mamant; Sf. Ier. Ioan Postitorul, patr. Constantinopolului
3MSf. Sfințit Mc. Antim, ep. Nicomidiei; Sf. Cuv. Teoctist din Palestina; †) Sf. Cuv. Neofit și Meletie de la M. Stânișoara
4MSf. Sfințit Mc. Vavila, ep. Antiohiei; Sf. Prooroc Moise; Sf. Mc. Petroniu (Post)
5JSf. Prooroc Zaharia și Dreapta Elisabeta, părinții Sf. Ioan Botezătorul
6VPomenirea minunii Sf. Arh. Mihail în Colose; Sf. Mc. Eudoxie; (Post)
7SÎnainte-prăznuirea Nașterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Sozont; †) Sf. Cuv. Simeon și Amfilohie de la Pângărați (Sâmbăta dinaintea Înălțării Sf. Cruci)
8D(†) Nașterea Maicii Domnului
Duminica dinaintea Înălțării Sf. Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim); Ap. Filipeni II, 5-11; Galateni VI, 11-18; Ev. Luca X, 33-42; XI, 27-28; Ioan III, 13-17; glas 2, voscr. 11
9LSf. și Drepții dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana; †) Sf. Cuv. Chiriac de la Tazlău†) Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona; Sf. Părinți de la Sinodul al III-lea Ecumenic
10MSf. Mc. Minodora, Mitrodora și Nimfodora; Sf. Împ. Pulheria
11MSf. Cuv. Teodora din Alexandria; Sf. Cuv. Eufrosin Bucătarul (Post)
12JOdovania Praznicului Nașterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Avtonom, Macedonie și Teodul
13VÎnainte-prăznuirea Înălțării Sf. Cruci; † Târnosirea Bisericii Învierii din Ierusalim; Sf. Sfințiți Mc. Corneliu Sutașul și Ciprian, ep. Cartaginei; †) Sf. Cuv. Ioan de la Prislop† Sf. Mc. din Dobrogea: Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian și Valerian (Post)
14S(†) Înălțarea Sfintei Cruci; Sf. Nou Mc. Macarie, ucenicul patr. Nifon (Post)
15D†) Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoș, mitr. Banatului† Sf. M. Mc. Nichita; † Sf. Ier. Visarion, arhiep. Larisei
Duminica după Înălțarea Sf. Cruci (Luarea crucii și urmarea lui Hristos); Ap. Galateni II, 16-20; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 3, voscr. 1
16LSf. M. Mc. Eufimia; Sf. Mc. Meletina și Ludmila
17M†) Sf. Ier. Dionisie, ep. Cetății Albe – Ismail; Sf. Mc. Sofia și fiicele sale: Pistis, Elpis și Agapi
18MSf. Ier. Eumenie, ep. Gortinei; Sf. Mc. Ariadna (Post)
19JSf. Mc. Trofim, Savatie și Dorimedont
20VSf. M. Mc. Eustatie și soția sa, Teopista, cu cei doi fii ai lor: Agapie și Teopist (Post)
21SOdovania Praznicului Înălțării Sfintei Cruci; Sf. Ap. Codrat; Sf. Prooroc Iona (Sâmbăta după Înălțarea Sf. Cruci)
22D†) Sf. Ier. Mc. Teodosie de la M. Brazi, mitr. Moldovei; Sf. Sfințit Mc. Foca, ep. de Sinope
Duminica a XVIII-a după Rusalii (Pescuirea minunată); Ap. II Corinteni IX, 6-11; Ev. Luca V, 1-11; glas 4, voscr. 2
23LZămislirea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Xantipa și Polixenia
24MSf. întâia Mc., întocmai cu ap., Tecla; Sf. Cuv. Siluan Athonitul
25MSf. Cuv. Eufrosina; Sf. Cuv. Pafnutie Egipteanul; Sf. Cuv. Serghie de la Radonej (Post)
26J†) Mutarea Sf. Ap. și Ev. Ioan; †) Sf. Voievod Neagoe Basarab; Dreptul Ghedeon
27V†) Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, mitr. Țării Românești; Sf. Mc. Calistrat și Epiharia (Post)
28S† Sf. Cuv. Hariton Mărt.; Sf. Prooroc Baruh; Sf. Neofit Zăvorâtul din Cipru
29DSf. Cuv. Chiriac Sihastrul; Sf. Mc. Petronia
Duminica a XIX-a după Rusalii (Predica de pe munte – Iubirea vrăjmașilor); Ap. II Corinteni XI, 31-33; XII, 1-9; Ev. Luca VI, 31-36; glas 5, voscr. 3
30LSf. Ier. Grigorie Luminătorul, arhiep. Armeniei; Sf. Mc. Ripsimia și Gaiani
Sursa: www.noutati-ortodoxe.ro
OCTOMBRIE (31 zile) ziua 11 ore, noaptea 13 ore
1M(†) Acoperământul Maicii Domnului; Sf. Ap. Anania; Sf. Cuv. Roman Melodul; †) Sf. Cuv. Chiriac și Iosif de la Bisericani
2MSf. Sfințit Mc. Ciprian; Sf. Mc. Iustina fecioara (Post)
3JSf. Sfințit Mc. Dionisie Areopagitul; Sf. Mc. Teoctist
4VSf. Sfințit Mc. Ierotei, ep. Atenei (Post)
5SSf. Mc. Haritina; †) Sf. Cuv. Misail și Daniil de la M. Turnu
6DSf. Ap. Toma; Sf. Mc. Erotiida
Duminica a XX-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain); Ap. Galateni I, 11-19; Ev. Luca VII, 11-16; glas 6, voscr. 4
7L† Sf. M. Mc. Serghie și Vah; Sf. Mc. Iulian pr., Chesarie diac. și Polihronie
8MSf. Cuv. Pelaghia și Taisia
9MSf. Ap. Iacov al lui Alfeu; Sf. Cuv. Atanasia, Andronic și Anastasia (Post)
10JSf. Mc. Evlampie și sora sa, Evlampia; Sf. Cuv. Vasian și Teofil Mărt.
11VSf. Ap. Filip, unul din cei 7 diac.; Sf. Ier. Teofan Mărt., ep. Niceei (Post)
12SSf. Mc. Prov, Tarah și Andronic; Sf. Ier. Cosma, ep. Maiumei
13D† Aducerea moaștelor Sf. Ap. Andrei la Iași; Sf. Mc. Carp, Papil, Agatodor, Agatonica și Florentie
Duminica a XXI-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul al VII-lea Ecumenic; Pilda semănătorului; Rugăciunea lui Iisus); Ap. Galateni II, 16-20; Tit III, 8-15; Ev. Luca VIII, 5-15; Ioan XVII, 1-13; glas 7, voscr. 5
14L†) Sf. Cuv. Parascheva de la Iași; Sf. Mc. Nazarie, Ghervasie, Protasie și Chelsie
15MSf. Mc. Luchian, pr. din Antiohia
16MSf. Mc. Longhin Sutașul (Post)
17JSf. Prooroc Oseea; Sf. Cuv. Mc. Andrei Criteanul
18VSf. Ap. și Ev. Luca; Sf. Mc. Marin cel Bătrân (Post)
19SSf. Prooroc Ioil; Sf. Mc. Uar; Sf. Cleopatra; Sf. Cuv. Ioan de la Rila;
20DSf. M. Mc. Artemie; Sf. Gherasim din Chefalonia
Duminica a XXIII-a după Rusalii (Vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor); Ap. Efeseni II, 4-10; Ev. Luca VIII, 26-39; glas 8, voscr. 6
21L†) Sf. Cuv. Mărt. Visarion și SofronieSf. Mc. OpreaSf. Pr. Mărt. Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel; Sf. Cuv. Ilarion cel Mare
22MSf. Ier. Averchie, ep. Ierapolei; Sf. 7 tineri din Efes;
23MSf. Ap. Iacob, ruda Domnului, întâiul ep. al Ierusalimului; Sf. Cuv. Macarie Romanul (Post)
24JSf. M. Mc. Areta; Sf. Mc. Marcu, Sotirih și Valentin
25VSf. Mc. Marcian și Martirie; Sf. Tavita (Post)
26S†) Sf. M. Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de mir
27D†) Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ale cărui moaște se află în Catedrala Patriarhală; Sf. Mc. Nestor
Duminica a XXIV-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair); Ap. Fapte XII, 1-11; Efeseni IV, 7-13; Efeseni II, 14-22; Ev. Matei X, 16-22; Luca VIII, 41-56; glas 1, voscr. 7
28L† Sf. Ier. Iachint, mitr. Țării Românești; †) Sf. Cuv. Teofana Basarab; Sf. Mc. Terentie, soția sa Neonila și cei 7 fii ai lor: Nita, Sarvil, Ierax, Teodul, Fota, Vilie si Evnichi; Sf. Ier. Firmilian, ep. Cezareei Capadociei;
29MSf. M. Mc. Anastasia Romana; Sf. Cuv. Avramie și Maria, nepoata sa
30MSf. Sfințit Mc. Zenovie, ep. Ciliciei și sora sa, Zenovia; Sf. Ap. Cleopa (Post)
31JSf. Ap. Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul și Narcis; Sf. Mc. Epimah
Sursa: www.noutati-ortodoxe.ro
NOIEMBRIE (30 zile) ziua 10 ore, noaptea 14 ore
1VSf. doctori fără de arginți Cosma și Damian, cei din Asia (Post)
2SSf. Mc. Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpifidor și Anempodist (Pomenirea morților – Moşii de toamnă)
3DSf. Mc. Achepsima ep., Iosif pr. și Aitala diac.; Așezarea moaștelor Sf. M. Mc. Gheorghe în Lida
Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr); Ap. Galateni VI, 11-18; Ev. Luca XVI, 19-31; glas 2, voscr. 8
4LSf. Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Mc. Nicandru și Ermeu; Sf. Cuv.Gheorghe Mărt. din Drama
5MSf. Mc. Galaction și Epistimia
6MSf. Pavel Mărt., patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Luca din Sicilia (Post)
7JSf. 33 de Mc. din Melitina; Sf. Cuv. Lazăr din Muntele Galisiei
8V†) Soborul Sf. Arh. Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri (Dezlegare la ulei și vin)
9S†) Sf. Ier. Nectarie Taumaturgul de la Eghina; Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian și Nicostrat; Sf. Mc. Onisifor și Porfirie; Sf. Cuv. Matrona
10DSf. Ap. Olimp, Rodion, Sosipatru, Erast, Terțiu și Cvart; Sf. Mc. Orest
Duminica a XXV-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv); Ap. Efeseni IV, 1-7; Ev. Luca X, 25-37; glas 3, voscr. 9
11L† Sf. M. Mc. Mina; Sf. Mc. Victor, Vichentie și Ștefanida; Sf. Cuv. Teodor Studitul
12MSf. Ier. Ioan cel Milostiv, patr. Alexandriei; †) Sf. Martiri și Mărt. Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigorie din Zagra și Vasile din Telciu; Sf. Cuv. Nil Pustnicul
13M†) Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, arhiep. Constantinopolului și mama sa, Sf. Antuza (Dezlegare la ulei și vin)
14JSf. Ap. Filip unul dintre cei 12 Apostoli; Sf. Ier. Grigorie Palama, arhiep. Tesalonicului (Lăsatul secului pentru Postul Nașterii Domnului)
15V†) Sf. Cuv. Paisie de la Neamț; Sf. Mc. și Mărt. Gurie, Samona și Aviv, diac. (Începutul Postului Nașterii Domnului(Post)
16SSf. Ap. și Ev. Matei (Dezlegare la ulei și vin)
17DSf. Ier. Grigorie Taumaturgul, ep. Neocezareei Pontului și Ghenadiei, patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Lazăr Zugravul (Dezlegare la ulei și vin)
Duminica a XXVI-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina); Ap. Efeseni V, 9-19; Ev. Luca XII, 16-21; glas 4, voscr. 10
18LSf. Mc. Platon, Roman și Zaheu (Post)
19MSf. Prooroc Avdie; Sf. Mc. Varlaam (Post)
20MÎnainte-prăznuirea Intrării în Biserică a Maicii Domnului†) Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul† Sf. Mc. Dasie; Sf. Ier. Proclu, arhiep. Constantinopolului; (Post)
21J(†) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Vovidenia) (Dezlegare la pește)
22VSf. Ap. Filimon, Arhip, Onisim și Apfia; Sf. Mc. Cecilia (Post)
23S† Sf. Cuv. Antonie de la Iezerul Vâlcii; Sf. Ier. Amfilohie, ep. Iconiei și Grigorie, ep. Acragandelor (Dezlegare la pește)
24DSf. Sfințiți Mc. Clement, ep. Romei și Petru, ep. Alexandriei (Dezlegare la pește)
Duminica a XXX-a după Rusalii (Dregătorul bogat – Păzirea poruncilor); Ap. Coloseni III, 12-16; Ev. Luca XVIII, 18-27; glas 5, voscr. 11
25LOdovania Praznicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului; † Sf. M. Mc. Ecaterina; Sf. M. Mc. Mercurie (Dezlegare la pește)
26MSf. Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon și Stelian Paflagonul (Dezlegare la ulei și vin)
27MSf. M. Mc. Iacob Persul; Sf. Cuv. Natanail și Pinufrie (Post)
28JSf. Cuv. Mc. Ștefan cel Nou; Sf. Mc. Irinarh (Dezlegare la ulei și vin)
29VSf. Mc. Paramon și Filumen; Sf. Cuv. Pitirun (Post)
30S†) Sf. Ap. Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României; †) Sf. Ier. Andrei Șaguna, mitr. Transilvaniei; Sf. Ier. Frumentie, ep. Etiopiei (Dezlegare la pește)
Sursa: www.noutati-ortodoxe.ro
DECEMBRIE (31 zile) ziua 9 ore, noaptea 15 ore
1DSf. Prooroc Naum; Sf. Cuv. Filaret cel Milostiv (Tedeum – Ziua Națională a României) (Dezlegare la pește)
Duminica a XXXI-a după Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihon); Ap. I Timotei I, 15-17; Ev. Luca XVIII, 35-43; glas 6, voscr. 1
2LSf. Prooroc Avacum; Sf. Mc. Miropi; Sf. Porfirie Cavsocalivitul; Sf. Ier. Solomon, arhiep. Efesului (Post)
3M†) Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica și Căldărușani; Sf. Prooroc Sofonie (Dezlegare la pește)
4M† Sf. M. Mc. Varvara; Sf. Cuv. Ioan Damaschin (Dezlegare la ulei și vin)
5J†) Sf. Cuv. Sava cel Sfințit; Sf. Mc. Anastasie (Dezlegare la pește)
6V†) Sf. Ier. Nicolae, arhiep. Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni (Dezlegare la pește)
7S†) Sf. Mc. Filofteia de la Curtea de Argeș; Sf. Ier. Ambrozie, ep. Mediolanului (Milano) (Dezlegare la pește)
8DSf. Cuv. Patapie; Sf. Ap. Cezar, Tihic și Onisifor (Dezlegare la pește)
Duminica a XXVII-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove); Ap. Efeseni VI, 10-17; Ev. Luca XIII, 10-17; glas 7, voscr. 2
9LZămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana; Sf. Proorociță Ana, mama Proorocului Samuel (Dezlegare la pește)
10MSf. Mc. Mina, Ermoghen și Evgraf (Dezlegare la ulei și vin)
11MSf. Cuv. Daniil Stâlpnicul și Luca cel Nou (Post)
12J†) Sf. Ier. Spiridon, ep. Trimitundei, făcătorul de minuni (Dezlegare la pește)
13V†) Sf. Ier. Dosoftei, mitr. Moldovei; † Sf. M. Mc. Eustratie, Auxentie, Evghenie, Mardarie și Orest; Sf. Mc. Lucia, fecioara din Siracuza (Dezlegare la ulei și vin)
14SSf. Mc. Tirs, Calinic, Filimon și Apolonie (Dezlegare la pește)
15DSf. Sfințit Mc. Elefterie, ep. Iliriei; Sf. Mc. Antia și Suzana; Sf. Cuv. Pavel din Latro (Dezlegare la pește)
Duminica a XXVIII-a după Rusalii (a Sf. Strămoși după trup ai Domnului; Pilda celor poftiți la cină); Ap. Coloseni III, 4-11; Ev. Luca XIV, 16-24; glas 8, voscr. 3
16LSf. Prooroc Agheu; Sf. Teofana, împ. (Post)
17MSf. Prooroc Daniel și Sf. trei tineri: Anania, Azaria și Misail (Dezlegare la ulei și vin)
18M†) Sf. Cuv. Daniil Sihastrul; Sf. Mc. Sebastian și Zoe; Sf. Ier. Modest, arhiep. Ierusalimului (Dezlegare la ulei și vin)
19JSf. Mc. Bonifatie; Sf. Cuv. Aglaia, Sf. Ier. Grichentie, ep. Etiopiei; (Dezlegare la ulei și vin)
20VÎnainte-prăznuirea Nașterii Domnului; Sf. Sfințit Mc. Ignatie Teoforul, ep. Antiohiei (Post)
21SSf. Mc. Iuliana din Nicomidia; Sf. Mc. Temistocle (Sâmbăta dinaintea Nașterii Domnului) (Dezlegare la ulei și vin)
22D†) Sf. Ier. Petru Movilă, mitr. Kievului; Sf. M. Mc. Anastasia (Dezlegare la ulei și vin)
Duminica dinaintea Nașterii Domnului (a Sf. Părinți după trup ai Domnului; Genealogia Mântuitorului); Ap. Evrei XI, 9-10; 32-40; Ev. Matei I, 1-25; glas 1, voscr. 4
23LSf. 10 Mc. din Creta; Sf. Ier. Pavel, arhiep. Neocezareei (Post)
24MSf. Mc. Eugenia (Ajunul Crăciunului) (Numai seara, grâu fiert îndulcit cu miere, poame, covrigi sau turte de făină)
25M(†) Nașterea Domnului (Crăciunul) (Harți)
26JA doua zi de Crăciun; †) Soborul Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Nicodim cel Sfințit de la Tismana; Sf. Sfințit Mc. Eftimie, ep. Sardelor
27VA treia zi de Crăciun; † Sf. Ap., întâiul Mc. și arhid. Ștefan; Sf. Cuv. Teodor Mărt. (Harți)
28SSf. 20.000 de Mc. arși în Nicomidia (Sâmbăta după Nașterea Domnului)
29DSf. 14.000 de prunci uciși din porunca lui Irod; Sf. Cuv. Marcel și Tadeu
Duminica după Nașterea Domnului (a Sf. Iosif, logodnicul Sf. Fecioare Maria, Sf. David Proorocul și Sf. Iacob, rudenia Domnului; Fuga în Egipt); Ap. Galateni I, 11-19; Ev. Matei II, 13-23; glas 2, voscr. 5
30LSf. Mc. Anisia fecioara; Sf. Cuv. Teodora din Cezareea; Sf. Cuv. Leon, arhim.
31MOdovania Praznicului Nașterii Domnului; Sf. Cuv. Melania Romana; † Sf. Mc. Hermes (Slujba în noaptea trecerii dintre ani)
Sursa: www.noutati-ortodoxe.ro